En folkhögskolas väg mot ett flexiblare lärande

strömbäck

För ett år sedan tog vi beslutet på Strömbäcks folkhögskola att utveckla oss inom flexibelt lärande. När vi gav oss in i detta projekt var det med ganska stora ambitioner. Vi hade fått pengar från Ungdomsstyrelsen att starta en helt ny utbildning i Interkulturellt ledarskap, och där såg vi en möjlighet att i samband med detta aktivt börja arbeta med flexibelt lärande.

Efter en inspirationsträff på Tollare folkhögskola i februari var möjligheterna oändliga och vi fortbildade oss bland annat i WordPress och funderade kring utveckling av användandet av First Class etc.

I skedet där vi började fundera kring hur upplägget för kursen skulle läggas upp inför hösten fick vi plötsligt föra över pilotprojektet i flexiblelt lärande från Interkulturellt ledarskap till kursen som gick under arbetsnamnet HiSa. Bakgrunden var att förutsättningarna för att genomföra kursen ändrades på grund av yttre omständigheter. Vi fick börja se efter andra möjligheter för att ha en naturlig ingång till metodutveckling för flexibelt lärande. Parallellt har vi under våren arbetat på skolan med hur vi ska ta oss an Gy11, som all folkhögskolor måste förhålla sig till från och med denna höst. Risken finns i sådana omställningar att man som folkhögskola hamnar i ett alltför snävt kurstänk och rör oss bort från folkhögskolans friare förhållningssätt till just kursplaner.  Här kom möjligheten att vara kreativa.

Den processen sammanföll med en gemensam träff för projektledare och rektorer där vi fick fler inspel från projekt som riktade sig mot Allmän kurs. Det låter banalt, men vi hade i vår tankevärld omedvetet behandlat flexibelt lärande som något som gällde något vi inte redan hade på skolan och som nödvändigtvis måste handla om distansundervisning. Detta säger något om att flexiblelt lärande handlar om att bryta mönster och delvis ändra en kultur.

Vår kultur är, vilket vi tror att vi delar med många folkhögskolor, väldigt analog. Vi har en smartboard på skolan och kanon i alla klassrum, men vi förbrukar ändå fortfarande förvånansvärt mycket OH-papper. Här nånstans började bilden av det storslagna digitala verktyget som vi skulle skapa koka ner till att ta oss an det flexibla lärande i något befintligt verktyg. Det landade i att delar av den nyskapade kursen Samhällshistoriska studier har förlagts till en Facebook-grupp. Där är vi nu och det har kommit att bli ett naturligt sätt att möta deltagarna utanför klassrummet, och i ett forum där de flesta redan innan befinner sig. Gruppen är en sluten grupp för att vara en tryggare plats och kunna vara högre i tak i samtal och diskussioner.

 

”Från analog till digital” är producerat 2013 av Strömbäcks folkhögskola för Folkbildningsnätet

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.

Kommentera