Samhällshistoriska studier på Strömbäcks folkhögskola

Kursen Samhällshistoriska studier är något som växt fram i skolans arbete för att anpassa GY11 till folkhögskolan. Vi har valt att slå samman kurserna Samhälle 2 och Historia 2. Detta utifrån att kursernas mål går in i varandra i så pass hög grad och att vi ser möjligheten att hitta vägar att undvika att fastna i ett alltför snävt kurstänk och på så sätt inspirera deltagarna att tänka utanför ramarna. Kursen bedrivs i en kombination av klassrumsundervisning, projektarbete samt via en Facebook-grupp.

”Från analog till digital” är producerad 2013 av Strömbäcks folkhögskola för Folkbildningsnätet

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.

Kommentera